Zarządzanie nieruchomościami

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych poszukujących sprawdzonych i rzetelnych administratorów oraz zarządców nieruchomości. Naszym głównym celem jest kompleksowe zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia ich wartości oraz minimalizowania kosztów związanych z utrzymaniem. Współpracujemy z doświadczonymi firmami dbającymi o prawidłowy stan techniczny nieruchomości, zapewniamy stały nadzór administratora nad powierzonymi obiektami oraz cechuje nas przejrzystość w rozliczeniach finansowych z właścicielami.

PRZYKŁADOWY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

1. ADMINISTRACJA

 • Przejęcie dokumentacji od dotychczasowego zarządcy nieruchomości – analiza zawartości.
 • Analiza zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji lokali oraz ich właścicieli.
 • Zwoływanie oraz przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do ich przeprowadzenia.
 • Przygotowywanie planu ekonomicznego – gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zbieranie ofert oraz prowadzenie negocjacji finansowych z firmami trzecimi.
 • Nadzór nad firmami wykonującymi zlecenia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed jej członkami, podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz wymaganej przepisami dokumentacji technicznej.
 • Organizacja wg. potrzeb roboczego spotkania z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej przy pomocy platformy internetowej.
 • Możliwość podglądu salda przez właściciela lokalu 24h na dobę.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Naliczanie zaliczek oraz rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Rozliczanie mediów.
 • Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali (bez windykacji procesowej).
 • Obsługa – naliczanie i rozliczanie – pożytków na podstawie zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów najmu i/lub dzierżawy.
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń na linii właściciel – Wspólnota Mieszkaniowa.
 • Przygotowywanie przelewów w formie elektronicznej do podpisu przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

3. UBEZPIECZENIE WSPÓLNOTY

Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej z zakresu zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, a także reprezentowanie Wspólnoty w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi.

Zapraszamy do kontaktu