RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie przepisy regulują sprawy danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PELKOM.PL Michał Malarz z siedzibą: 51-650 Wrocław, ul. Canaletta 77, NIP: 8961015691, REGON: 933044311.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?
W sprawie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw skontaktować się można mailowo na adres: pelkom@wp.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie oraz wynajmie, jak również w celach zarządu zwykłego nieruchomością.

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wizerunek.

Komu możecie powierzyć moje dane?

Odbiorcami Państwa danych będą pracownicy i współpracownicy administratora, jak również podmioty zewnętrzne świadczące dla administratora usługi informatyczne, księgowe, prawne, projektowe, marketingu oraz dostawcy usług dodatkowych (np. kominiarz, hydraulik, elektryk, firma budowlana).

Czy moje dane będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– do czasu wycofania zgody,
– nie krócej niż przez okres obowiązywania umowy,
– do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
– do upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa,

W jaki sposób pozyskujecie moje dane?

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio w trakcie realizacji umowy. Ich podanie jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. W przypadku umowy zarządzania dane mogły zostać pozyskane od poprzedniej firmy zarządzającej. Dane mogły zostać pozyskane również za pomocą formularza kontaktowego.

Czy dane osobowe będą poddane profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.