Obiekt przemysłowy / produkcyjny, 3 320 m2, Pieszyce

Obiekt przemysłowy / produkcyjny na sprzedaż, Pieszyce

990 000 PLN

298 PLN/m2

Jerzy Kisiel
nr licencji: 16
601 789 770
office@pelkom.pl

Opis

do sprzedaży budynek poprodukcyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony , wybudowany w technologii tradycyjnej z elementów ceramicznych. Część frontowa jest dwupiętrowa, z dachem płaskim. Bryłę główną stanowi hala przemysłowa kryta dachem szedowym. Dachy konstrukcji stalowo-drewnianej , wspartej na murłatach drewnianych , kryty papą. Stolarka okienna drewniana i stalowa. Tynki wewnętrzne wap-cem, elewacja - cegła spoinowana. Posadzki betonowe. Stan techniczny pomieszczeń bardzo zły: zawalone dachy i stropy, brak stolarki okiennej i drzwiowej, brak instalacji. Standard wykończenia niski. Obiekt zdewastowany, obiekt to budynek produkcyjny o znacznym stopniu zużycia technicznego. Elementy konstrukcyjne w stanie złym (dachy, stropy, pokrycie). Ściany konstrukcyjne w stanie dobrym. Działka z dobrą ekspozycją. W Ewidencji Gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie nieruchomość jest zapisana w obrębie 0006-Roztocznik jako działka nr 373 o powierzchni 6173 m 2 , Dla szacowanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce, zatwierdzonego uchwałą XLVI/288/14 Rady Miejskiej w Pieszycach nieruchomość oznaczona jest jako : U - tereny zabudowy usługowej funkcja wiodąca: zabudowa usługowa, funkcje uzupełniające: działalność rzemieślnicza, nieuciążliwa, drobna działalność produkcyjna, powiązana z funkcją wiodącą, zabudowa mieszkaniowa zbiorowa (budynki zamieszkania zbiorowego), zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, drogi publiczne i wewnętrzne, place manewrowe i miejsca postojowe. parametry i wskaźniki urbanistyczne: powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni odpowiednio terenu lub działki nie może przekroczyć 70%, co najmniej 10% powierzchni odpowiednio terenu lub działki należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną, Powierzchnia użytkowa 3.319,80 m 2 Powierzchnię użytkową przyjęto wg deklaracji na podatek od nieruchomości (dane z UM Pieszyce). Stan techniczny budynku nie pozwala na jego zinwentaryzowanie. Historia zakładu zaczyna się pod koniec XIX wieku , Paul Adam buduje tu tkalnię, a następnie, w 1920 roku na sąsiedniej posesji dom mieszkalny. Zakład funkcjonuje do czasów II wojny światowej. Po jej zakończeniu został przejęty przez administrację radziecką a następnie polską i funkcjonował jako tkalnia `C` wchodząc w skład Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELTEX.

.
Oferta nr 14520014 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 14520014
Typ oferty Obiekt przemysłowy / produkcyjny
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 990 000 PLN
Cena za m2 298 PLN
Piętro Parter
Powierzchnia 3 320 m2
Miejscowość Pieszyce
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Gmina Pieszyce